Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 có lẽ là chiến thắng mang nhiều ý nghĩa thời đại nhất. Những ý nghĩa này góp phần cổ động tinh thần đấu tranh của quân và dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

Ý nghĩa ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử, trọng đại, là sự kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; trí tuệ, ý chí quyết chiến và quyết thắng, sức mạnh của quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân. Chiến thắng Điện Biên Phủ còn là chiến thắng của quân dân ba nước Đông Dương đoàn kết, trung thành, thủy chung và là chiến thắng của bạn bè quốc tế đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ của các nước anh em.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, chấm dứt hoàn toàn sự chiếm đóng của thực dân Pháp đối với nước ta và các nước trên Bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng Tháng Tám vào năm 1945. Chiến thắng này mở ra một thời kỳ cách mạng mới, với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Là sự  động viên toàn đảng, toàn quân, toàn quân đoàn kết một lòng một dạ dưới ngọn cờ vẻ vang của đảng, vì Tổ quốc độc lập, tự do, phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân.

Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử và đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Chiến thắng Điện Biên Phủ giáng một đòn chí mạng vào nền móng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh đổ pháo đài của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí hiểm yếu nhất, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới; đánh dấu sự thất bại của đế quốc Mỹ trong chiến lược toàn cầu thực dân mới phản cách mạng. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi chung của các nước trên Bán đảo Đông Dương, thắng lợi của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, thắng lợi của phong trào đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ của nước ta minh chứng cho một chân lý của thời đại: chỉ cần nhân dân có ý chí kiên cường, có đường lối sáng tạo đúng đắn thì còn bị áp bức, xâm lược, biết đoàn kết chiến đấu vì chính nghĩa. Độc lập, tự do, dân tộc đó sẽ chiến thắng, chân lý này đã truyền cảm hứng, cảm hứng cho các dân tộc thuộc địa ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh đứng lên đấu tranh giải phóng khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Thắng lợi này đã làm thay đổi cục diện thế giới, khẳng định sức mạnh chính nghĩa của Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình, độc lập trên thế giới.

Quà tặng ý nghĩa ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5

Tượng Bác Hồ Chí Minh

Bác Hồ là cha đẻ của đất nước, là vị lãnh tụ vĩ đại và là anh hùng cứu nước. Chính vì vậy Bác Hồ là người được cả dân tộc Việt Nam ngưỡng mộ và tôn thờ, tượng Bác được đặt ở nhiều nơi để tôn thờ. Tượng Bác Hồ mạ vàng là vật phẩm trưng bày, thờ cúng có ý nghĩa đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trên đất nước Việt Nam

Cột cờ mạ vàng

Cột cờ mạ vàng ý nghĩa được sử dụng trong nhiều dịp khác nhau trên bàn làm việc của sếp, lãnh đạo, quan chức hay trong phòng ban, phòng làm việc của các chính khách. Là biểu tượng của Việt Nam, cột cờ mạ vàng là món quà quan trọng của giáo dục và lòng yêu nước.

Tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp

Là một vị tướng tài ba, có danh vọng cao không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhân dân cả nước kính trọng và yêu mến. Để tôn vinh vị tướng đã hy sinh to lớn cho đất nước, tượng đài Bác Võ Nguyên Giáp được lấy cảm hứng từ lòng thành kính và biết ơn. Được chạm khắc tinh xảo, tượng Bác Võ Nguyên Giáp là món quà ý nghĩa và sang trọng nhất hiện nay.

Tượng Trần Quốc Tuấn là món quà ý nghĩa thể hiện tình cảm, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Đây là món quà Phong Thủy ý nghĩa dành cho các chính khách, quan chức hay doanh nhân. Ngoài ra, việc đặt tượng Trần Quốc Tuấn trong nhà, văn phòng hay công ty sẽ mang lại may mắn, giúp trấn tĩnh, xua đuổi tà ma, giúp gia chủ gặt hái được nhiều thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *